Obrana a stratégie

Stratégia, vojenská bezpečnosť a klasické hrozby v oblasti obrany sú stále jadrom súčasných medzinárodných vzťahov. V tomto programe sa budeme venovať vojenskej technike, trendom vo vyzbrojovaní a technológiách, modernom strategickom myslení ale aj geopolitike či ozbrojeným konfliktom.