Strategické myslenie Technológie a inovácie Vojenstvo

Nejadrové strategické odstrašovanie a preventívne prístupy stratégie. Poľsko a budúcnosť odstrašovania popieraním. Nové A2/AD?

Matej Rafael Riško
Long read v anglickom jazyku si môžete stiahnúť na tomto linku: Nejadrové strategické odstrašovanie a preventívne prístupy stratégie. Poľsko a budúcnosť odstrašovania popieraním. Nové A2/AD? – Matej Rafael Riško
Pozrite si tiež diskusiu s Matejom a Tomaszo Smurom, riaditeľom výskumného centra Casimir Pulaski Foundation na našom Youtube kanáli: https://youtu.be/1arsiCqxK4M

Poľsko oznámilo akvizíciu viacerých systémov raketového delostrelectva v rámci programu HOMAR spolu s integrovaným systémom riadenia a velenia TOPAZ. Charakter programu má potenciál zásadne pozmeniť strategickú a odstrašovaciu pozíciu NATO na východnom krídle vytvorením robustných poľských schopností zamedzenia prístupu a nevpustenia do priestoru (A2/AD) a vytvorením vlastnej, obmedzenej strategickej hĺbky pokrývajúcej časť územia Bieloruska ako aj zabezpečenie obrany pobaltských štátov a schopnosť neutralizácie ruských síl v Kaliningrade. Text skúma ako programy HOMAR a TOPAZ ovplyvnia strategickú stabilitu v regióne, aká je ich strategická a vojenská logika a aké sú vojenské nástroje realizáciu zvolenej stratégie a prístupu.

Long read v anglickom jazyku si môžete stiahnúť na tomto linku: Nejadrové strategické odstrašovanie a preventívne prístupy stratégie. Poľsko a budúcnosť odstrašovania popieraním. Nové A2/AD? – Matej Rafael Riško
Pozrite si tiež diskusiu s Matejom a Tomaszo Smurom, riaditeľom výskumného centra Casimir Pulaski Foundation na našom Youtube kanáli: https://youtu.be/1arsiCqxK4M
Novinky