Globálna Agenda Vojenstvo

NATO hľadá spôsoby ako využiť vesmír pre bezpečnosť a obranu na zemi

Bianka Niňajová

Koncom apríla tohto roku sa konalo vôbec prvé kozmické sympózium NATO na tému „Odstrašenie, obrana a odolnosť vo vesmírnom prostredí“. Vo francúzskom Toulouse sa stretli tvorcovia politík, vesmírni experti, zástupcovia krajín NATO ale aj rôzne komerčné spoločnosti a startupy. Diskutovali o urýchlení integrácie vesmírnych znalostí do plánovania a operácií aliancie. Cieľom konferencie bolo vytvoriť pôdu pre budovanie dlhodobej vízie NATO pre vesmír, ktorá by sa mala zaoberať otázkou – ako využiť rýchlo sa rozvíjajúci vesmírny sektor v prospech kolektívnej obrany. „Je obrovské množstvo vecí, ktoré môžeme stratiť, ak stratíme prístup do vesmíru,“ zdôrazňoval generál D. Julazadeh z veliteľstva spojeneckých síl NATO pre transformáciu. Podľa generála Julazadeha by sme nedokázali sledovať pohyb vlastných ani nepriateľských síl po zemi, či okamžite komunikovať pomocou satelitu s vlastnými jednotkami po celom svete. 

Vojnové konflikty súčasnej doby čoraz dôraznejšie poukazujú na dôležitosť obrannej bezpečnosti vo vesmíre. Satelitná komunikácia, presná navigácia či možnosť sledovania polohy v reálnom čase sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderných vojenských operácií. NATO, najväčšia vojensko-politická aliancia na svete už v roku 2019 prijala vesmírnu politiku a vyhlásila vesmír za operačnú doménu. Vesmír sa tak po vzdušnom, pozemnom, námornom a kybernetickom priestore stal v poradí piatou operačnou doménou aliancie. O rok neskôr vzniklo v nemeckom meste Ramstein vesmírne stredisko NATO, ktoré sleduje vývoj v oblasti vesmírnej bezpečnosti a slúži ako ústredný bod na podporu vesmírnych aktivít spolku. Postupne vznikajú aj rôzne iniciatívy, či strategické koncepcie. NATO sa takýmto spôsobom snaží zvyšovať povedomie o bezpečnosti vo vesmírnom priestore, no najmä dosiahnuť primeranú vesmírnu obranu.

Konkrétne plány aliancie by mali byť verejnosti predstavené na júlovom samite v americkom Washingtone. Z vyjadrení zástupcu veliteľa vesmírneho veliteľstva Spojených štátov amerických, generálporučíka T. Jamesa napriek tomu vieme, že najvyššou prioritou NATO by v súčasnosti malo byť monitorovanie vojenských a nevojenských aktivít vo vesmíre. V tomto kontexte James zdôraznil najmä rastúci počet satelitov vo vesmíre a rýchlosť akou dokážu operovať. Na základe dát zo satelitnej databázy Union of Concerned Scientists je dnes na obežnej dráhe 7 560 aktívnych satelitov. Najväčší počet, viac ako 5 000 majú Spojené štáty americké. Prevažná väčšina patrí komerčným firmám. Nasleduje Čína so 628 satelitmi a Rusko so 181.

Do roku 2010 mala aj aliancia NATO vo vlastníctve niekoľko vesmírnych satelitov. Členské štáty spolku ale nesúhlasili, aby NATO satelity vlastnilo. Dnes teda platí, že NATO má prístup k národným komunikačným satelitom z Francúzska, Talianska a Spojeného kráľovstva. No keďže vesmírne technológie sa vyvíjajú rýchlo a sú veľmi drahé, pre spolok NATO ani pre jednotlivé členské štáty nie je príliš výhodné investovať do oblasti vesmírnej technológie obrovské sumy peňazí. Funkčným riešením tak môže byť spolupráca aliancie s komerčným sektorom. Avšak nadviazanie spolupráce medzi tak obrovskou organizáciou akou je samotné NATO a komerčnými firmami môže byť zdĺhavý a náročný proces. Súkromné firmy hovoria o odlišných postupoch aj zložitosti získavania kontaktov na relevantných ľudí. Dlhé a komplikované obstarávacie procesy môžu byť pre mnohé firmy veľkou výzvou, keďže zvyčajne potrebujú viac financií, aby sa počas nich udržali. Chýbajú tiež informácie o technológiách, ktoré by NATO mohlo vyžadovať v budúcnosti. 

Jednou z mnohých predstavených firiem na aprílovom sympóziu bola aj francúzska spoločnosť Preligens. Systém umelej inteligencie, ktorý firma ponúka môže byť pre NATO atraktívnou investičnou príležitosťou. Technológia dokáže spracovávať vesmírne dáta zo satelitov v reálnom čase a zistiť čo sa deje kdekoľvek vo svete, vrátane tak citlivých regiónov ako sú Severná Kórea, Čína či Rusko. Do počítača sa zadá poloha leteckej základne a v reálnom čase je možné vidieť či sa na mieste nachádzajú vojenské lietadlá alebo iné podozrivé objekty. Zatiaľ čo podobné analýzy tohto typu by mohli trvať dve až štyri hodiny, táto technológia to dokáže za pár minút a s 95-percentnou presnosťou. Technológia by dokonca mala vedieť určiť počet zbraní, ktoré by lietadlo vedelo uniesť.

Kľúčovú rolu pre rozvoj vesmírneho sektoru NATO môže mať aj Európa so svojím vesmírnym programom. Európska vesmírna agentúra, Arianespace a francúzska vesmírna agentúra CNES už o niekoľko týždňov vyšlú do vesmíru raketu Ariane 6, ktorá bude slúžiť telekomunikačným aj komerčným účelom, no jej najväčšou úlohou bude dostať do vesmíru vedecké satelity. Tie môžu byť dôležitým aspektom najmä z hľadiska získavania rôznych druhov dát, ktoré môžu dopomôcť k rýchlejšej a efektívnejšej reakcii na krízové situácie. V budúcnosti nie je vylúčený ani transport kozmonautov do vesmíru. „Európa je pre nás veľmi dôležitá pretože naši európski spojenci môžu mať pre alianciu veľký prínos,“ tvrdí Giorgio Cioni, riaditeľ NATO pre vyzbrojovanie a letectvo. Vo všeobecnosti platí, že takto významné prínosy európskeho kontinentu pre vesmírnu bezpečnosť poukazujú na nevyhnutnosť spolupráce všetkých 32 členských štátov NATO.

Najpravdepodobnejší scenár, ktorý by NATO mohlo využívať v súvislosti s budovaním bezpečnosti vo vesmíre sa nateraz zdá byť zmes kategórií vlastníctva. Mohlo by ísť o spôsobilosti vlastnené niekoľkými spojencami spolu, vlastníctvo jednotlivých členských štátov ale aj spomínaný súkromný sektor. V prípade spolupráce so súkromným sektorom, má aliancia zavedené systémy, aby predišla vplyvu komerčných záujmov či geopolitických konfliktov. Zástupca riaditeľa pre politiku a plány amerického vesmírneho veliteľstva potvrdil, že pred uzatvorením akejkoľvek spolupráce si jednotlivé firmy dôkladne preverujú. NATO zároveň deklaruje, že prístup aliancie k vesmíru je plne v súlade s medzinárodným právom. Zdôrazňuje tiež, že nemá v úmysle do vesmíru umiestňovať zbrane.
Vývoj vo využívaní vesmíru a veľký pokrok vo vesmírnej technológii vytvorili nové príležitosti, ale aj nové riziká a potenciálne hrozby. Niektoré krajiny ako Rusko alebo Čína vyvíjajú a testujú širokú škálu protivesmírnych technológií, ktoré by mohli obmedziť a skomplikovať prístup aliancie do vesmíru. Najčastejšie ide o protisatelitné rakety a technológie, ktoré dokážu oslniť, oslepiť či jednoducho rušiť signál iných vesmírnych zariadení. Mnohé takéto útoky sa stali aj súčasťou vojny na Ukrajine, ktorá sa preto zvykne označovať ako prvá komerčná vesmírna vojna na svete. O to dôležitejšie teraz je, aby sa stratégia a plány NATO zameriavali na lepšie pochopenie vesmírneho prostredia, budovanie povedomia o benefitoch ale aj možných hrozbách vesmírnych technológii, a predovšetkým vývoj mechanizmov, ktoré nám umožnia naplno využívať možnosti vesmíru pre lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť tu na zemi.

Novinky

Hlavné témy NATO Summitu podľa Mateja Kandríka

Prebiehajúci NATO Summit vo Washingtone vystrelí aspoň krátkodobo do verejného priestoru množstvo tém týkajúcich sa obrany, bezpečnosti a aktuálneho medzinárodného diania. Budeme sa hýbať na spektre od vojenských záležitostí cez politicko-diplomatický…

Ruskí hackeri napadli viaceré krajiny EÚ. Obeťou bolo aj Slovensko

Ruskí hackeri známi po názvom APT28 uskutočnili masívny kybernetický útok voči viacerým európskym krajinám s cieľom zasiahnuť politické ciele a získať kritické informácie. Hlavnými obeťami boli Česko a Nemecko, no…

Sú Izrael a Hizballáh na pokraji vojny?

Libanonské hnutie Hizballáh vypálilo 13. júna na Izrael viac ako 200 rakiet a bezpilotných lietadiel. Útok je považovaný za najťažší od vojny v roku 2006 a posilnil tak obavy z možného rozpútania…