Technológie a inovácie Vojenstvo

Obstarávanie v obrane: Keď je potrebné spojiť politickú vôľu s legislatívnymi zmenami

Viliam Ostatník
Long read v anglickom jazyku si môžete stiahnúť na tomto linku: Defence Procurement: When Political Will Needs Pairing With Legislative Changes – Viliam Ostatník

Veľmi zaujímavú diskusiu s Viliamom Ostatníkom a nemeckým veliteľom Göranom Swistekom (German Institute for International and Security Affairs (SWP) si môžete pozrieť na našom YT kanáli Adapt Institute: https://youtu.be/iymQPGtpxF0

Viac ako rok po ruskej invázii na Ukrajinu a po tom, čo Nemecko oznámilo obrat v zahraničnej a bezpečnostnej politike (tzv. Zeitenwende), sa nemecké ozbrojené sily nenachádzajú v lepšom stave. Táto realita môže slúžiť ako symbol a varovný signál pre celú EÚ a jej obranné kapacity i budúcnosť. Realita totiž ukazuje, že proces obstarávania v obrannom priemysle je v Nemecku pomalý a prebyrokratizovaný. Nemecká vláda síce prijala nový zákon upravujúci toto obstarávanie, no ten predstavuje len dočasné riešenie (navyše zatiaľ stále bez jasných výsledkov). Praktická inšpirácia pre nemeckú vládu (a možno aj iné členské štáty EÚ) môže pochádzať z USA, ako aj z fungovania niektorých technologických clusterov EÚ (konkrétne v Eindhovene). Kongres USA zriadil v roku 2022 nezávislú komisiu, ktorej cieľom je prepracovať systém obstarávania v obrannom priemysle, reflektujúc nové a meniace sa bezpečnostné prostredie. Bundestag by mohol zvážiť podobný krok. Existuje aj prax (čiastočného) vyplatenia prostriedkov z kontraktov a zmlúv medzi štátom a súkromnými spoločnosťami v oblasti obrany, ktorých príkladom je napríklad spolupráca Pentagonu a spoločnosti Lockheed Martin počas korona-krízy v rokoch 2020-2021. Takáto prax by mohla pomôcť zachovať (a posilniť) celý ekosystém (sub)dodávateľov, a tak pomôcť národnej (a EÚ) ekonomike – na rozdiel od súčasnej nemeckej praxe, podľa ktorej sa platby môžu uskutočniť až po úplnom dodaní produktu alebo služby. Táto analýza sa tak venuje neefektívnemu a roztrieštenému nemeckému (a s ním aj európskemu) obrannému priemyslu a zároveň poskytuje konkrétne príklady pre inšpiráciu s celkovým cieľom prepracovať proces obstarávania v oblasti obrany tak, aby odrážal súčasnú realitu medzinárodnej bezpečnosti.

Foto kredit: Canva.com

Long read v anglickom jazyku si môžete stiahnúť na tomto linku: Defence Procurement: When Political Will Needs Pairing With Legislative Changes – Viliam Ostatník

Veľmi zaujímavú diskusiu s Viliamom Ostatníkom a nemeckým veliteľom Göranom Swistekom (German Institute for International and Security Affairs (SWP) si môžete pozrieť na našom YT kanáli Adapt Institute: https://youtu.be/iymQPGtpxF0
Novinky