Nevojenská bezpečnosť Vojenstvo

Report: Strategická komunikácia pre podporu Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku

Adapt Institute

Mnohonárodná bojová skupina NATO (NATO MN BG) je na Slovensku prítomná od apríla 2022. Je reakciou na bezprecedentnú ruskú agresiu na Ukrajine v podobe plnoformátovej vojny. Predstavuje zhmotnenie členstva Slovenskej republiky v NATO a posilnenie obranného a odstrašujúceho efektu východného krídla aliancie.

Naša organizácia v spolupráci s firmou Gerulata Technologies a podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravila štúdiu, ktorá by mala poskytnúť čitateľom lepšiu predstavu o tom, ako bola komunikovaná prítomnosť NATO MN BG na Slovensku. 

Ide o dva hlavné dôvody, ktoré viedli k realizácii výskumu. NATO je v slovenskom informačnom priestore dlhodobo terčom širšieho rámca negatívnych komunikačných aktivít vrátane dezinformačných kampaní. Vojna na Ukrajine tento jav len prehĺbila. Zároveň je naša časť východného krídla NATO popri Pobaltí či regióne Čierneho mora len málo diskutovanou témou. Nárast významu tém národnej bezpečnosti len podčiarkuje potenciál pre ich zneužitie, najmä ak nebudú relevantní aktéri pripravení na ich komunikáciu.

Náš report môžete nájsť na odkaze Strategická komunikácia na podporu prítomnosti Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku. 

Cieľom výskumu je identifikovať línie komunikácie, ktorá sa v slovenskom informačnom priestore venovala prítomnosti NATO MN BG. Snaží sa poskytnúť analýzu s dôrazom na identifikáciu nasledujúcich parametrov: aktéri, sentiment, uplatnenie tém a naratívov.

Výskum sa snaží čitateľom poskytnúť komplexný pohľad na komunikáciu prítomnosti NATO MN BG ako súčasti širšieho rámca obranných a bezpečnostných tém. Jeho obsah je využiteľný členmi expertnej komunity zameranej na strategickú komunikáciu. Svoje uplatnenie môže nájsť aj na úrovni nastavenia komunikácie relevantných ministerstiev, inštitúcií, ale aj silových zložiek. Pre maximalizáciu praktických prínosov štúdie sme v plnom rozsahu zohľadnili závery expertného okrúhleho stola za účasti relevantných českých a slovenských inštitúcií a think-tankov, ktorý sme realizovali začiatkom októbra.[1]

Dokument je štrukturovaný v piatich častiach. V prvej ponúka odporúčania vyplývajúce z analýzy informačného priestoru a výskumu samotného. Špecifiká a faktory ovplyvňujúce stav informačného prostredia a komunikácie relevantných tém sú opísané v druhej časti. Tretia časť sa sústreďuje na celkový obraz sentimentu, ktorý bol zaznamenaný pri komunikácii aktérov. Zároveň analyzuje primárne a súvisiace témy, v rámci ktorých bola prítomnosť NATO MN BG komunikovaná. Štvrtá časť sa venuje analýze sentimentu konkrétnych aktérov, sústreďuje sa na použité naratívy v komunikácii. V priloženej metodológii sa nachádza podrobný opis a vysvetlenie dizajnu výskumu.

Pri výskume sme kombinovali analýzu obsahu sociálnych sietí vďaka monitorovaciemu systému Gerulata Juno od spoločnosti Gerulata Technologies a expertné rozhovory s popradnými predstaviteľmi štátnej správy na Slovensku a Českej republike, ako aj s expetmi z NATO.

Celý report v slovenskom jazyku nájdete odkaze Strategická komunikácia na podporu prítomnosti Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku.

[1] Prezentované zistenia čiastočne vychádzajú zo štúdie Communicating Defence in Slovakia and the Czech Republic: Mapping Actors and Narratives online.

Novinky