Spolupráca

Jedným z cieľov nášho inštitútu je vytvárať platformu pre zdieľanie overených informácií, kvalitného know-how, expertízy a na nej postavených odporúčaniach. Nechceme sa venovať len výskumu a analýzam, ale prispieť k celospoločenskému posilňovaniu demokratických hodnôt, ľudských práv a zahraničnopolitického ukotvenia Slovenskej republiky v integračných štruktúrach Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, Organizácie spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom.

V prípade, že vidíte akýkoľvek potenciál pre vzájomnú spoluprácu či už na odbornej, vzdelávacej, projektovej, mediálnej alebo marketingovej úrovni, neváhajte sa na nás obrátiť. Veľmi radi s Vami preberieme možnosti vzájomných synergií.

Kontakt pre projekty a partnerstvá:

Matej Kandrík
kandrik@adaptinstitute.org
+421908 327 491

Kontakt pre odbornú spoluprácu a vzdelávanie:

Matúš Jevčák
jevcak@adaptinstitute.org

Kontakt pre mediálnu a marketingovú spoluprácu:

Jana Kleščová
klescova@adaptinstitute.org