Bezpečnostná akadémia je prakticky zameraný semestrálny vzdelávací program určený pre študentky a študentov či pre čerstvé absolventky a absolventov s aktívnym záujmom o bezpečnostnú a obrannú politiku. Účastníci programu dostanú unikátnu príležitosť spoznať popredných slovenských i zahraničných bezpečnostných expertov a oboznámiť sa s praktickým chodom relevantných štátnych inštitúcií.

Program akadémie tvoria odborné prednášky, diskusie, mentoringový program a študijné cesty. Okrem série približne dvadsiatich vzdelávacích webinárov so zástupcami inštitúcií program zahŕňa aj osobný mentorský program vedený skúsenými odborníčkami a odborníkmi, príležitostné neformálne stretnutia a zapojenie do aktivít nadväzujúcej alumni skupiny. Účastníkom bude poskytnutá pomoc pri hľadaní stáže či profesionálneho uplatnenia v relevantných inštitúciách.

Štvrtý ročník Bezpečnostnej akadémie sa začne v októbri 2024. Ak máte záujem stať sa študentom, pre viac informácií sledujte našu webovú stránku a sociálne médiá v auguste a septembri alebo nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu office@adaptinstitute.org.
 
Výzva na účasť v Bezpečnostnej akadémii bude otvorená začiatkom septembra 2024. 

Eseje Bezpečnostnej akadémie: