Bezpečnostná akadémia je prakticky zameraný semestrálny vzdelávací program určený pre študentky a študentov či pre čerstvé absolventky a absolventov s aktívnym záujmom o bezpečnostnú a obrannú politiku. Účastníci programu dostanú unikátnu príležitosť spoznať popredných slovenských i zahraničných bezpečnostných expertov a oboznámiť sa s praktickým chodom relevantných štátnych inštitúcií.

Program akadémie tvoria odborné prednášky, diskusie, mentoringový program a študijné cesty. Okrem série približne dvadsiatich vzdelávacích webinárov so zástupcami inštitúcií program zahŕňa aj osobný mentorský program vedený skúsenými odborníčkami a odborníkmi, príležitostné neformálne stretnutia a zapojenie do aktivít nadväzujúcej alumni skupiny. Účastníkom bude poskytnutá pomoc pri hľadaní stáže či profesionálneho uplatnenia v relevantných inštitúciách.

Informácie k aktuálnemu ročníku nájdete na linku a udalosti k Bezpečnostnej akadémii 2022/2023


Bezpečnostná akadémia je spoločným projektom Adapt Institute a European Values Center for Security Policy.