Iné

Aj Adapt môžete podporiť 2 % z daní

Adapt Institute

Milí priatelia a podporovatelia, 

dovoľte nám osloviť Vás so žiadosťou o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2 %. Jedná sa o časť dane, ktorú (ešte stále! : ) poskytuje daňový úrad v zmysle “neprepadnutia” v prospech štátneho rozpočtu, preto pre Vás tieto 2 % nepredstavujú výdavok navyše. Na druhej strane, práve vďaka Vašej podpore a 2 % dane z príjmov môžeme naďalej realizovať viaceré verejne prospešné, osvetové a vzdelávacie aktivity. 

Prečo darovať svoje 2 % práve Adapt Institute? 

Vaše 2 % z daní využijeme na podporu aktivít nielen v nasledujúcich oblastiach: 

 • Zvyšovanie povedomia laickej i expertnej verejnosti o aktuálnych bezpečnostných a obranných témach:
 • Prehlbovanie medziinštitucionálneho dialógu a sieťovanie domácich i zahraničných expertov z mimovládneho a vládneho sektora:
 • Vzdelávanie a výchova nastupujúcej generácie mladých profesionálov a odborníkov na zahraničnú a bezpečnostnú politiku:
  • organizovanie semestrálneho vzdelávacieho programu pre študentov alebo čerstvých absolventov vysokých škôl;
  • zlepšovanie mediálnej gramotnosti a kritického myslenia so zameraním na mladú generáciu;
  • sprostredkovanie stážových príležitostí a poskytovanie praktickej skúsenosti v obore. 

Ako darovať 2 %?

V prípade, že podávate daňové priznanie priamo daňovému úradu, je v ňom potrebné uviesť identifikačné údaje Adapt Institute. Ak ste zamestnanec, je nutné ich poskytnúť Vášmu zamestnávateľovi. Vaša anonymita ako darcu môže zostať zachovaná – v tlačive môžete označiť dobrovoľný súhlas či nesúhlas so zaslaním Vašich údajov. 

Identifikačné údaje Adapt Institute:

Názov organizácie: Adapt Institute

IČO: 54312264

DIČ: 2121720524

IČ DPH: SK2121720524

Právna forma: Občianske združenie 

Sídlo: Na vŕšku 4930/8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 01

Zamestnanec

Viac informácií nájdete na stránke Finančnej správy tu.

Fyzická osoba

 • Formuláre k daňovému priznaniu typu A/B a informácie k poukázaniu 2 % nájdete na stránke Finančnej správy SR tu.

Právnická osoba

 • Formulár k daňovému priznaniu právnickej osoby a informácie k poukázaniu 2 % nájdete na stránke Finančnej správy tu. 

Za Vašu pomoc úprimne ďakujeme!

Novinky

NATO hľadá spôsoby ako využiť vesmír pre bezpečnosť a obranu na zemi

Koncom apríla tohto roku sa konalo vôbec prvé kozmické sympózium NATO na tému „Odstrašenie, obrana a odolnosť vo vesmírnom prostredí“. Vo francúzskom Toulouse sa stretli tvorcovia politík, vesmírni experti, zástupcovia krajín…

Mapovanie maďarského vplyvu na Slovensku a v Českej republike

V dnešnom svete čelíme viacerým paralelným a súčasným krízam, či už v oblasti klimatickej krízy, ekonomiky alebo bezpečnosti. Čoraz dôležitejšie je zamerať analytické zdroje a energiu na monitorovanie a hodnotenie…

S drakom na krku: ako (ne)čeliť rastúcej čínskej konkurencii v autopriemysle?

Pripravované zvýšenie ciel EÚ na vybrané čínske elektromobily systematicky nepomôže európskemu autopriemyslu a dokonca mu môže spôsobiť aj značné škody. Oveľa väčší prínos by prinieslo zvyšovanie konkurencieschopnosti zároveň s odolnosťou. V posledných rokoch…