Iné

Adapt Institute má za sebou prvý rok!

Adapt Institute

S potešením vám predstavujeme výročný buletín Adapt Annual Bulletin 2022/2023!

Napriek tomu, že žijeme v čoraz zložitejšom geopolitickom prostredí poznačenom vojnami a mnohými novými hrozbami, náš záväzok prinášať kvalitný výskum a analýzy v oblasti bezpečnosti a obrany zostáva neochvejný.

Jedným z cieľov nášho think-tanku je vytvoriť vzdelávacie centrum, resp. hub, v ktorom sa prepájajú skúsení aj začínajúci analytici, politickí experti a vládni úradníci s cieľom poukázať a ozrejmiť aktuálne bezpečnostné otázky, nové trendy a inovatívne riešenia.

Skôr než naplo premostíme do nášho druhého roka, ponorte sa s nami do analýz, projektov a ďalších aktivít, ktorými sa Adapt môže pýšiť už za prvý rok svojej existencie!

Výročný buletín poskytuje komplexný prehľad činnosti v úvodnom roku Adapt Institute. Nájdete tu odkazy na najdôležitejšie analýzy a články a ďalšie informácie o našich projektoch. Analytický tím Adapt Institute sa zaoberal celým radom tém vrátane ruskej vojny na Ukrajine, boja proti terorizmu, hybridných hrozieb, regionálnych konfliktov, vojenských technológií, verejného obstarávania, škodlivých naratívov na sociálnych sieťach a ďalších. Sme hrdí na to, že môžeme vyzdvihnúť úspechy našich analytikov, ktorých práca prispela originálnymi analýzami a politickými odporúčaniami do prebiehajúcej diskusie o bezpečnosti a obrane. Ich práca často slúži ako dôležitý informačný zdroj pre vládne, medzinárodné aj domáce organizácie a širšiu verejnosť, ktorá hľadá prehľad v postupne sa komplikujúcich svetových reáliách.

Týmto by sme tiež chceli vyjadriť úprimnú vďaku všetkým prispievateľom, sponzorom, partnerom a čitateľom, ktorí podporili poslanie nášho think-tanku počas celého prvého roka jeho existencie.

Together, we can design a more secure future!

Tím Adapt Institute