Globálna Agenda Nevojenská bezpečnosť

Zabezpečenie odolnosti európskej spoločnosti voči budúcim výzvam: Blízky východ a Severná Afrika, klimatické zmeny a manažment rizík v EÚ

Katarína Ďurďovičová

Vzhľadom na to, že región Blízkeho východu a Severnej Afriky (MENA) čelí značným klimatickým hrozbám, ktoré majú značné dôsledky na globálnu bezpečnosť, migráciu a sociálno-ekonomickú stabilitu, je naliehavo potrebné nájsť udržateľné riešenia. Preto Európska únia čelí neodkladnej potrebe prehodnotiť svoju angažovanosť v MENA regióne.

Predkladáme sériu odporúčaní s cieľom efektívne reagovať na klimatické hrozby a riziká v tejto oblasti. Tieto odporúčania zahŕňajú posilňovanie odolnosti jednotlivcov a komunít, rozvoj klimatických spravodajských systémov a včasného varovania, ako aj prioritu pre prevenciu a riešenie klimatických konfliktov. V rámci tohto dokumentu navrhujeme vytvoriť Európsky zbor pre bezpečnosť a krízovú reakciu, ktorý by fungoval ako profesionálna stála jednotka na posilnenie kapacít v oblasti riadenia a reakcie na krízy.

V tomto článku sa sústredíme na dôležitý faktor vzájomnej závislosti medzi Európskou úniou a regiónom Blízkeho východu a Afriky, ako aj význam spoločného úsilia pri riešení výziev, ktoré predstavuje klimatická zmena v tejto kľúčovej oblasti.

Prečítajte si Long read v anglickom jazyku: Ensuring European Societal Resilience to the Future Challenges: MENA, Climate Change and EU Risk Management - Katarína Ďurďovičová and Matej Kandrík Podcast s diskusiou k tomuto Long Readu nájdete na našom Youtube kanále: https://youtu.be/td7bCHuytUc

This Long Read is supported by

NATO’s Public Diplomacy Division

Novinky