Náš tím

Exekutíva
Výkonný riaditeľ

Matej Kandrík

Matej je spoluzakladateľom Adapt Institute a doktorandom politológie so špecializáciou na bezpečnostné a strategické štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. V roku 2016 absolvoval výskumný pobyt na Univerzite obrany vo Varšave. V minulosti

Ukázať viac
kandrik@adaptinstitute.org
Zástupkyňa riaditeľa

Kamila Koníková

Kamila je doktorandkou politológie na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa vo svojom výskume zameriava na súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti v súvislosti s bezpečnostnou politikou EÚ. Jej predchádzajúce pracovné skúsenosti

Ukázať viac
konikova@adaptinstitute.org
Projektový riaditeľ Infosecurity.sk

Peter Dubóczi

Vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2019 a získal magisterský titul v odbore politológia. Naďalej pôsobí ako interný doktorand na Katedre politológie, kde sa vo svojom výskume zameriava na problematiku

Ukázať viac

duboczi@adaptinstitute.org

Seniorný analytik a koordinátor výskumu

Matúš Jevčák

Doktorand politológie so špecializáciou na bezpečnostné a strategické štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. Vo svojom výskume sa zameriava primárne na Turecko a okolitý región. V minulosti stážoval na Inštitúte obranných a bezpečnostných

Ukázať viac
jevcak@adaptinstitute.org
Komunikačná manažérka

Jana Kleščová

Vyštudovala Medzinárodný obchod a Európsku Integráciu so zameraním na boj proti dezinfomáciám na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V rámci svojho magisterského študia sa zúčastnila výmenného programu

Ukázať viac
klescova@adaptinstitute.org
Analytici

Viliam Ostatník

Viliam Ostatník, M.A., momentálne pôsobí ako PhD študent na Katedre politológie, Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Primárnymi oblasťami jeho výskumu sú medzinárodné vzťahy, zahraničná politika a bezpečnosť. Špecifickejšie, Viliam sa venuje

Ukázať viac

Samuel Žilinčík

Samuel Žilinčík je doktorandom bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej a Leidenskej univerzite a prednáša na Univerzite obrany v Českej republike. Medzi jeho výskumné záujmy patrí vojenská stratégia vo všeobecnosti a

Ukázať viac

Michaela Ružičková

Michaela Ružičková je interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci

Ukázať viac

Alexandra Fratrič

Alexandra získala tituly MA a MSc v odboroch rozvoja medzinárodného obchodu a marketingu z Rakúska a Ruska, ako aj titul BBA v odbore Business Administration z Fínska. V súčasnosti je študentkou magisterského štúdia medzinárodných

Ukázať viac

Daša Židuliaková

Daša Židuliaková je študentkou magisterského štúdia v odbore Blízky východ a Severná Afrika na Sciences Po Grenoble vo Francúzsku. Vo svojom výskume sa zameriava na Irán, šíitsky islám a náboženstvo, v zahraničnej politike

Ukázať viac

Alžbeta Gavalcová

Alžbeta Gavalcová je študentkou medzinárodných vzťahov a energetickej bezpečnosti na Masarykovej univerzite v Brne a inžinierka ekonomickej diplomacie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pohybuje sa v témach energetickej

Ukázať viac

Matúš Bučko

Matúš absolvoval bakalárske štúdium na Masarykovej univerzite v Brne v odbore Európske štúdiá. V rokoch 2021 až 2022 spolupracoval s portálom Infosecurity.sk Od roku 2021 píše krátke texty pre STRATPOL – Strategic Policy Institute. Medzi jeho oblasti

Ukázať viac
Juniorní Analytici

Matej Rafael Riško

Profesionálne sa venuje otázkam medzinárodnej bezpečnosti a obrany. Spoluzakladateľ (popularizačného) blogu o zahraničnej a bezpečnostnej politike „Pohár čistého“. Odborne sa zaoberá predovšetkým

Ukázať viac

Pavol Beblavý

Pavol je študentom 7. ročníka Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia. Je absolventom Letnej univerzity Antona Neuwirtha, bývalým stážistom v GLOBSEC a súčasným generálnym tajomníkom Aprogen

Ukázať viac
Externí Spolupracovníci

Adam Potočňák

Mgr. Adam Potočňák, absolvent magisterského štúdia Bezpečnostných a strategických štúdií na Fakulta sociálnych vied Masarykovej univerzity v Brne (2017) a študent doktorského štúdia politológie so špecializáciou

Ukázať viac

Jaroslav Cabuk

Jaroslav Cabuk je absolventom bakalárskeho štúdia Medzinárodné vzťahy a magisterského štúdia Bezpečnostné štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pričom v rámci programu

Ukázať viac
Communications Manager Assistant

Myroslava Makhynia

Myroslava je v súčasnosti študentkou politológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Jej predchádzajúce pracovné skúsenosti zahŕňajú činnosť na marketingovom oddelení v HR spoločnosti.

Ukázať viac

Weronika Grzebalska, Ph.D.

Dr. Weronika Grzebalska je sociologička a odborná asistentka na Inštitúte politických štúdií Poľskej akadémie vied vo Varšave. Práca Weroniky sa sústreďuje na meniaci sa

Ukázať viac