Náš tím

Exekutíva
Výkonný riaditeľ

Matej Kandrík

Matej je spoluzakladateľom Adapt Institute a doktorandom politológie so špecializáciou na bezpečnostné a strategické štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. V roku 2016 absolvoval výskumný pobyt na Univerzite obrany vo Varšave. V minulosti

Ukázať viac
kandrik@adaptinstitute.org
Zástupkyňa riaditeľa

Kamila Koníková

Kamila je doktorandkou politológie na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa vo svojom výskume zameriava na súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti v súvislosti s bezpečnostnou politikou EÚ. Jej predchádzajúce pracovné skúsenosti

Ukázať viac
konikova@adaptinstitute.org
Projektová riaditeľka Infosecurity.sk

Michaela Ružičková

Michaela Ružičková je interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci

Ukázať viac
ruzickova@adaptinstitute.org
Seniorný anayltik Infosecurity.sk

Peter Dubóczi

Vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2019 a získal magisterský titul v odbore politológia. Naďalej pôsobí ako interný doktorand na Katedre politológie, kde sa vo svojom výskume zameriava na problematiku

Ukázať viac

duboczi@adaptinstitute.org

Seniorný analytik a koordinátor výskumu

Matúš Jevčák

Doktorand politológie so špecializáciou na bezpečnostné a strategické štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. Vo svojom výskume sa zameriava primárne na Turecko a okolitý región. V minulosti stážoval na Inštitúte obranných a bezpečnostných

Ukázať viac
jevcak@adaptinstitute.org
Komunikačná manažérka

Jana Kleščová

Vyštudovala Medzinárodný obchod a Európsku Integráciu so zameraním na boj proti dezinfomáciám na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V rámci svojho magisterského študia sa zúčastnila výmenného programu

Ukázať viac
klescova@adaptinstitute.org
Analytici

Viliam Ostatník

Viliam Ostatník, M.A., Ph.D., pôsobí v súčasnosti ako post-doktorandský výskumním na Katedre politológie FiF UK v Bratislave. V jeho doktorandskom výskume sa zameriaval na Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ,

Ukázať viac

Samuel Žilinčík

Samuel Žilinčík je doktorandom bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej a Leidenskej univerzite a prednáša na Univerzite obrany v Českej republike. Medzi jeho výskumné záujmy patrí vojenská stratégia vo všeobecnosti a

Ukázať viac

Alexandra Fratrič

Alexandra získala tituly MA a MSc v odboroch rozvoja medzinárodného obchodu a marketingu z Rakúska a Ruska, ako aj titul BBA v odbore Business Administration z Fínska. V súčasnosti je študentkou magisterského štúdia medzinárodných

Ukázať viac

Daša Židuliaková

Daša Židuliaková je študentkou magisterského štúdia v odbore Blízky východ a Severná Afrika na Sciences Po Grenoble vo Francúzsku. Vo svojom výskume sa zameriava na Irán, šíitsky islám a náboženstvo, v zahraničnej politike

Ukázať viac

Alžbeta Gavalcová

Alžbeta Gavalcová je študentkou medzinárodných vzťahov a energetickej bezpečnosti na Masarykovej univerzite v Brne a inžinierka ekonomickej diplomacie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pohybuje sa v témach energetickej

Ukázať viac

Matúš Bučko

Matúš absolvoval bakalárske štúdium na Masarykovej univerzite v Brne v odbore Európske štúdiá. V rokoch 2021 až 2022 spolupracoval s portálom Infosecurity.sk Od roku 2021 píše krátke texty pre STRATPOL – Strategic Policy Institute. Medzi jeho oblasti

Ukázať viac
Juniorní Analytici

Matej Rafael Riško

Profesionálne sa venuje otázkam medzinárodnej bezpečnosti a obrany. Spoluzakladateľ (popularizačného) blogu o zahraničnej a bezpečnostnej politike „Pohár čistého“. Odborne sa zaoberá predovšetkým

Ukázať viac

Katarína Ďurďovičová

Katarína momentálne dokončuje posledný ročník magisterského štúdia medzinárodnej bezpečnosti na Sciences Po a venuje sa najmä globálnym rizikám a spravodajským službám.

Ukázať viac

 

Pavol Beblavý

Pavol je študentom 7. ročníka Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia. Je absolventom Letnej univerzity Antona Neuwirtha, bývalým stážistom v GLOBSEC a súčasným generálnym tajomníkom Aprogen

Ukázať viac

Martin Gvoth

Martin je v súčasnosti v prvom ročníku magisterského štúdia medzinárodnej bezpečnosti s vedľajším zameraním na diplomaciu a spravodajské služby na parížskej univerzite Sciences Po.

Ukázať viac

Lucia Kobzová

Lucia Kobzová je študentkou magisterského štúdia verejných politík so zameraním na digitalizáciu na Sciences Po v Paríži a zároveň je redaktorkou v technologickej platforme Žive.sk (aktuality.sk), kde pokrýva témy kyberbezpečnosti a umelej inteligencie.

Ukázať viac

 

 

Raul Bertoldini

Raul Bertoldini je výskumník a geopolitický analytik z Talianska. V roku 2021 získal bakalárske vzdelanie v oblasti medzinárodných vzťahov v Miláne a ďalej sa špecializoval na európske štúdiá na ISPI.

Ukázať viac

 

 

Štefan Talarovič

Štefan je študentom bakalárskeho štúdia medzinárodných vzťahov a bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne v Českej republike. Podieľa sa tiež na projekte

Ukázať viac

 

 

Bianka Niňajová

Bianka je študentkou bakalárskeho stupňa Európskych štúdií na Univerzite
Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala Erasmus pobyt v estónskom Taline.

Ukázať viac

 

 

Timotej Kováčik

Timotej študuje dva magisterské odbory na Masarykovej univerzite v Brne – Európske štúdiá a Medzinárodné vzťahy a energetickú bezpečnosť. Zahraničný pobyt strávil na Universidad de Navarra v španielskej

Ukázať viac

 

 

Juraj Kvak

Juraj je absolventom bakalárskeho stupňa vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore História. Od roku 2014 do roku 2019 sledoval vývoj občianskej vojny v Sýrii so zreteľom nasadenie ruských expedičných vojsk v tejto vojne.

Ukázať viac

 

 

Alena Bednáriková

Vyštudovala Bezpečnostné štúdiá na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdii stážovala v Jagello 2000 na podujatí Dni NATO v Ostrave a Dni vzdušných síl AČR. Zúčastnila sa aj projektu Jarných debát organizácie MESA10,

Ukázať viac

 

 

Dominik Lelkes

Dominik je študentom magisterského štúdia na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Je občianskym aktivistom Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku

Ukázať viac

 

Jerguš Lajoš

Jerguš je študentom Bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Primárnou oblasťou jeho záujmu sú hybridné hrozby, z ktorých sa najviac venuje informačnej vojne a psy-ops.

Ukázať viac

 

 

Externí Spolupracovníci

Adam Potočňák

Mgr. Adam Potočňák, absolvent magisterského štúdia Bezpečnostných a strategických štúdií na Fakulta sociálnych vied Masarykovej univerzity v Brne (2017) a študent doktorského štúdia politológie so špecializáciou

Ukázať viac

Weronika Grzebalska, Ph.D.

Dr. Weronika Grzebalska je sociologička a odborná asistentka na Inštitúte politických štúdií Poľskej akadémie vied vo Varšave. Práca Weroniky sa sústreďuje na meniaci sa

Ukázať viac

Jaroslav Cabuk

Jaroslav Cabuk je absolventom bakalárskeho štúdia Medzinárodné vzťahy a magisterského štúdia Bezpečnostné štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pričom v rámci programu

Ukázať viac