Náš tím

Exekutíva
Výkonný riaditeľ

Matej Kandrík

Matej je spoluzakladateľom Adapt Institute a doktorandom politológie so špecializáciou na bezpečnostné a strategické štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. V roku 2016 absolvoval výskumný pobyt na Univerzite obrany vo Varšave. V minulosti

Ukázať viac
kandrik@adaptinstitute.org
Programová riaditeľka

Alexandra Fratrič

Alexandra získala titul Master of Arts v odbore predaj a marketing na University of Applied Sciences Upper Austria v Rakúsku, titul Master of Science v odbore rozvoj medzinárodného podnikania na Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University v Rusku a bakalársky titul v odbore Business

Ukázať viac
fratric@adaptinstitute.org
Projektová riaditeľka Infosecurity.sk

Michaela Ružičková

Vyštudovala politológiu na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získala titul PhD. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako

Ukázať viac
ruzickova@adaptinstitute.org
Výskumný riaditeľ

Matúš Jevčák

Doktorand politológie so špecializáciou na bezpečnostné a strategické štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. Vo svojom výskume sa zameriava primárne na Turecko a okolitý región. V minulosti stážoval na Inštitúte obranných a bezpečnostných

Ukázať viac
jevcak@adaptinstitute.org
Komunikačná manažérka

Jana Kleščová

Vyštudovala Medzinárodný obchod a Európsku Integráciu so zameraním na boj proti dezinfomáciám na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V rámci svojho magisterského študia sa zúčastnila výmenného programu

Ukázať viac
klescova@adaptinstitute.org
Analytici

Viliam Ostatník

Viliam Ostatník, M.A., Ph.D., pôsobí v súčasnosti ako post-doktorandský výskumním na Katedre politológie FiF UK v Bratislave. V jeho doktorandskom výskume sa zameriaval na Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ,

Ukázať viac

ostatnik@adaptinstitute.org

Seniorný anayltik Infosecurity.sk

Peter Dubóczi

Peter Dubóczi, PhD. v súčasnosti pôsobí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako odborný asistent na Katedre politológie. Zameriava sa na otázky súvisiace so súčasnými výzvami liberálnej demokracie a

Ukázať viac

duboczi@adaptinstitute.org

Juniorní Analytici

Juraj Bystrianský

V súčasnosti je v záverečnom ročníku bakalárskeho štúdia politológie na Amsterdamskej univerzite, so špecializáciou na medzinárodné vzťahy. Medzi jeho hlavné akademické záujmy patrí skúmanie vzniku populizmu a jeho celosvetových dôsledkov.

Ukázať viac

Emma Dvorščáková

Emma je magisterskou študentkou Bezpečnostných štúdií na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas bakalárskeho štúdia medzinárodných vzťahov absolvovala dve študentské

Ukázať viac

Tomáš Iliev

Tomáš je absolventom Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdii a momentálne je prijatý na magisterský program v zahraničí. Je spoluzakladateľom think tanku zameraného na Balkán a bezpečnosť. Zameriava sa na Blízky východ,

Ukázať viac

Bianka Niňajová

Bianka je študentkou bakalárskeho stupňa Európskych štúdií na Univerzite
Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala Erasmus pobyt v estónskom Taline. Niekoľko mesiacov bola súčasťou tímu Infosecurity.sk. Zaujíma sa o

Ukázať viac