Nevojenská bezpečnosť Technológie a inovácie

TikToku hrozí v USA úplný koniec. Hlavným argumentom je obava z čínskej špionáže

Jerguš Lajoš

Snemovňa reprezentantov Spojených štátov amerických prijala v stredu 13. marca návrh zákona namierený proti spoločnosti TikTok, celosvetovému fenoménu sociálnych médií. Ide o bezprecedentný krok, ktorý upútal pozornosť nielen politikov ale aj technologických expertov a bežných užívateľov. Tento právny návrh, ktorý teraz stojí na prahu rozhodnutia Senátu, stanovuje prísne ultimátum- ByteDance, čínska materská spoločnosť TikToku, sa musí buď aplikácie zbaviť, alebo bude musieť čeliť úplnému zákazu v Spojených štátoch. Tento krok nie je len legislatívnou procedúrou, ale predstavuje najvýznamnejšiu existenčnú hrozbu, akej TikTok na americkej pôde čelil. V súvislosti s ním sa dosiahla obojstranná zhoda o potrebe riešiť potenciálne riziká pre národnú bezpečnosť, ktoré predstavuje prevádzka tejto platformy.

Prijatie návrhu zákona podčiarkuje hlboké obavy amerických zákonodarcov z vplyvu technologických platforiem v zahraničnom vlastníctve na národnú bezpečnosť. Tieto obavy vychádzajú zo série utajovaných aj neutajovaných hodnotení, ktoré naznačujú, že TikTok by mohol byť zneužitý na ohrozenie súkromia používateľov, cielené útoky na novinárov a zasahovanie do demokratických procesov. Vidina, že čínska vláda zneužíva TikTok na sledovanie alebo propagandu, znepokojila najmä predstaviteľov federálnych orgánov vrátane riaditeľa FBI Christophera Wraya, ktorý verejne vypovedal o potenciáli aplikácie slúžiť ako prostriedok na presadzovanie záujmov čínskej vlády, ktorá vlastní 1%-ný podiel na akciách pekingskej spoločnosti.

Táto právna úprava, ktorej cieľom je obmedziť činnosť spoločnosti TikTok, vychádza aj z odhalení o narušení a zneužití údajov. V roku 2022 sa spoločnosť ByteDance priznala k neoprávnenému prístupu k údajom dvoch amerických novinárov, ktorí využívali čínsku mediálnu platformu. Tieto udalosti dodávajú váhu argumentom obhajujúcim prísnu reguláciu či úplný zákaz aplikácie. V snahe zmierniť tieto obavy spoločnosť TikTok predstavila regulačné opatrenia pod názvom „Projekt Texas“. Jeho cieľom je zabezpečiť údaje používateľov v USA presmerovaním prevádzky cez servery americkej spoločnosti Oracle. Napriek týmto opatreniam pretrváva skepsa, či projekt dokáže skutočne oddeliť operácie TikToku od vplyvu spoločnosti ByteDance.

Diskurz okolo možnosti zákazu TikToku podnietil širšiu diskusiu o rovnováhe medzi požiadavkami národnej bezpečnosti a ústavnými právami. Odporcovia tvrdia, že zákaz by porušil práva Američanov vyplývajúce z Prvého dodatku Ústavy Spojených štátov amerických, potlačil by slobodu prejavu a nepriaznivo by ovplyvnil ekonomickú situáciu miliónov ľudí, ktorí sa spoliehajú na túto platformu pri podnikaní a kreatívnej tvorbe. Okrem toho praktické problémy spojené s presadzovaním takéhoto zákazu vrátane obmedzení týkajúcich sa sankcionovania obchodov s aplikáciami a potenciálneho zapojenia poskytovateľov internetových služieb poukazujú na zložitosť regulácie internetových platforiem v decentralizovanom digitálnom ekosystéme.

Na pozadí tejto diskusie sa črtajú novembrové prezidentské voľby, ktoré môžu ovplyvniť vývoj návrhu zákona a širší legislatívny prístup k technologickým spoločnostiam v zahraničnom vlastníctve. Bývalý prezident Donald Trump, ktorý napriek tomu, že počas svojho funkčného obdobia inicioval opatrenia proti spoločnosti TikTok, teraz pre zmenu vyjadril nesúhlas so súčasným návrhom zákona. Na druhej strane prezident Joe Biden signalizoval ochotu podpísať zákon, čím zdôraznil postoj administratívy k tejto otázke.

Pozorné prešetrovanie TikToku by navyše mohlo otvoriť Pandorinu skrinku a podnietiť tak zákonodarcov, aby zvážili postavenie ďalších aplikácií vo vlastníctve čínskych spoločností- Temu, Shein a Capcut- na americkom digitálnom trhu. Tento rozširujúci sa rozsah obáv signalizuje možnosť rozsiahlejších legislatívnych opatrení proti technologickým platformám v rukách zahraničných vlastníkov, čo odráža všeobecnú potrebu pevného regulačného rámca na zvládnutie výziev, ktoré so sebou prináša globálny technologický priemysel. Tento vývoj podčiarkuje prehlbujúcu sa geopolitickú priepasť medzi Čínou a Spojenými štátmi, pričom technológie a ochrana osobných údajov sú jadrom tejto novodobej studenej vojny.

Osud TikToku a potenciálne aj ďalších čínskych aplikácií je zatiaľ v rukách Senátu, ktorý o návrhu zákona bude rokovať a je tak jedným zo symbolov širšieho problému regulácie digitálnej oblasti. Prebiehajúca diskusia vyjadruje napätie medzi ochranou národnej bezpečnosti a dodržiavaním zásad slobody a inovácie, ktoré definujú digitálny vek. Keďže budúcnosť TikToku v USA je neistá, táto regulačná záležitosť poukazuje na zložitosť regulácie v globálne prepojenom technologickom prostredí, kde sa činnosť jedinej platformy môže prejaviť v sociálno-politickej rovine celej krajiny.

Novinky