Iné

Spoločne o bezpečnosti a obrane – „V tieni vojny na Ukrajine“

Adapt Institute

V spolupráci s partnermi sme tento rok zorganizovali už siedmy ročník každoročného stretnutia slovenskej bezpečnostnej a obrannej komunity s názvom “Spoločne o bezpečnosti a obrane”. Tento ročník sa prirodzene niesol v znamení zdieľania skúseností v súvislosti s prebiehajúcou ruskou vojnou na Ukrajine a jej dôsledkami pre našu bezpečnosť a nazeranie na aktuálne výzvy a hrozby, ktoré vojna v našom bezprostrednom susedstve priniesla alebo ešte väčšmi podčiarkla.

O tak dôležitých témach v Modre diskutovali predstavitelia štátneho sektora spolu so zástupcami mimovládneho sektora, akadémie, ozbrojených síl a privátneho sektora. Podujatie príhovorom otvoril predseda vlády Eduard Heger a zúčastnil sa ho aj minister obrany Jaroslav Naď, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, minister dopravy a výstavby Andrej Doležal či náčelník generálneho štábu generál Daniel Zmeko a ďalší významní hostia.

V rámci programu konferencie sa uskutočnili tri panelové diskusie, ktoré príhovorom otvoril štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer. Prvá z nich niesla názov „Návrat tvrdej bezpečnosti“ a venovala sa aktuálnym otázkam obrannej politiky Slovenskej republiky, napríklad v súvislosti s modernizáciou armády či prítomnosťou NATO na Slovensku. V rámci diskusie s názvom „Nové a staré zraniteľnosti“ sa hostia zamerali na otázky ako je odolnosť, strategická komunikácia, ale aj energetická bezpečnosť či hybridné hrozby. Druhý deň konferencie otvorili minister obrany Jaroslav Naď spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom neformálnou diskusiou s názvom „Slovensko v novej geopolitickej realite“, ktorá sa venovala aktuálnym zahranično-politickým a bezpečnostným otázkam nielen v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Závery a odporúčania z diskusií sú dostupné pre verejnosť na stiahnutie na tomto odkaze. 

Podujatie bolo realizované s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a NATO Public Diplomacy Division. Názory a tvrdenia vyjadrené v rámci projektu nepredstavujú oficiálne stanoviská partnerov. Za obsah výstupov sú zodpovední výlučne autori.