Iné

Prihlasovanie do vzdelávacieho programu Bezpečnostná akadémia 2023/2024 je otvorené!

Adapt Institute

Adapt Institute prináša tretí ročník prakticky zameraného semestrálneho vzdelávacieho programu Bezpečnostná akadémia. Ak si študent/ka alebo čerstvý absolvent/ka a máš aktívny záujem o bezpečnostnú, obrannú či zahraničnú politiku, tento program je práve pre Teba! 

V nadväznosti na úspešné dva ročníky má Bezpečnostná akadémia už vyše 20 absolventov a absolventiek, z ktorých mnohí našli uplatnenie vo svojom odbore aj vďaka skúsenostiam získaných počas tohto semestrálneho programu. Okrem cenných skúseností a poznatkov budete mať možnosť spoznať popredných slovenských či zahraničných bezpečnostných expertov a oboznámiť sa s praktickým chodom relevantných štátnych inštitúcií.

.

.

.

Tretiemu ročníku Bezpečnostnej akadémie udelil záštitu minister obrany Martin Sklenár

.

.

Okrem série vzdelávacích webinárov so zástupcami inštitúcií program zahŕňa aj osobný mentorský program vedený skúsenými odborníčkami a odborníkmi. Účastníkom taktiež vieme poskytnúť pomoc pri hľadaní stáže či profesionálneho uplatnenia. Zároveň v rámci programu plánujeme aj študijné cesty, v rámci ktorých účastníčky a účastníci navštívia relevantné inštitúcie a uvidia fungovanie nielen štátnej správy aj na vlastné oči.

Stále neviete, čo od Akadémie očakávať? Prečítajte si viac o minulom ročníku na tomto odkaze.

Absolventi a absolventky Akadémie 2022/2023 spolu so štátnym tajomníkom MO SR, mentormi a Adapt Institute

Medzi témy tohto ročníka patrí: 

  • zahraničná a bezpečnostná politika SR,
  • diplomacia ako nástroj politiky a kariéra v diplomacii,
  • slovenské obranné vzťahy po vojne na Ukrajine a vyhliadky vývoja vojny,
  • tvorba európskych politík a kariéra v EÚ inštitúciách,
  • strategická komunikácia, 
  • dezinformácie a zahraničný vplyv,
  • kybernetická bezpečnosť,
  • klimatické zmeny a ich dopad na bezpečnosť,
  • regionálne case-studies (napr. Čína, Turecko),
  • a iné. 

Program pozostáva z nasledujúcich častí: 

Webináre na vyššie uvedené a mnohé iné témy vedené odborníčkami a odborníkmi z praxe. Webináre a následná voľná diskusia bude prebiehať štvrtky a piatky v poobedných hodinách v trvaní 60-90 minút. Minuloročný program nájdete na tomto odkaze.

Študijná cesta, kde účastníci navštívia vybrané relevantné bezpečnostné a zahranično-politické inštitúcie. Študijná cesta je prebežne naplánovaná na ziačiatok novembra 2023 v trvaní troch dní. Ubytovanie hradí organizátor. 

Mentorský program. Každému z účastníčok a účastníkov bude v súlade s ich odborným zameraním pridelená mentorka či mentor spomedzi skúsených odborníkov v danej oblasti. Účastníci pod vedením mentorky či mentora vypracujú analytickú esej na nimi vybranú tému. Výstupy budú následne publikované a distribuované pod záštitou organizátora. Minuloročný zborník nájdete na tomto odkaze.

Medzi mentorov v minulom ročníku patrili: Juraj Kulík (Národné bezpečnostné analytické centrum SIS); Tomáš Hettych (Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti); Eva Húsková (Úrad vlády ČR); Michaela Ružičková (Infosecurity.sk); Jakub Fučík (Armáda ČR); Vladimír Bizík (Univerzita obrany Brno); Štefan Škultéty (DMD Group); Matej Šalmík (Národný bezpečnostný úrad); Iveta Kupková (Úrad vlády SR); Matej Spišák (Kancelária Bezpečnostnej rady SR) a Daša Židuliaková (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Adapt Institute). 

Asistencia s hľadaním stáže či pracovnej príležitosti. Účastníkom bude ponúknutá pomoc pri hľadaní uplatnenia v relevantných štátnych a medzinárodných inštitúciách podieľajúcich sa na priebehu Akadémie.

Absolventská skupina bude slúžiť pre zdieľanie ďalších príležitostí a udržiavanie kontaktu s absolventmi Akadémie.

Bezpečnostná akadémia potrvá od 12. októbra 2023 do 29. februára 2024.

Kto a ako sa môže prihlásiť? 

Program je vhodný pre slovenské študentky a študentov najmä magisterského stupňa a čerstvé absolventky a absolventov bezpečnostných štúdií, medzinárodných vzťahov, politológie, teritoriálnych štúdií, práva, ekonómie a podobných odborov so záujmom o bezpečnostnú problematiku. Účasť na programe je bezplatná. 

Prihlášky odosielajte e-mailom na akademia@adaptinstitute.org do nedele 17. septembra 2023. Súčasťou prihlášky je jeden PDF dokument obsahujúci štruktúrovaný životopis a odpoveď na otázku (150 – 400 slov), akej špecifickej téme v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky by ste sa chceli venovať v rámci analytickej eseje, prípadne akým témam ste sa venovali v minulosti. 

S vybranými záujemcami následne prebehnú online pohovory (predbežne v termínoch od 22. septembra do 3. októbra).

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Projekt je realizovaný v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta v Bratislave. Za obsah vzdelávacieho programu je výlučne zodpovedný realizátor projektu Adapt Institute.