Globálna Agenda Nevojenská bezpečnosť

Dôsledky zmeny klímy na región Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA): Súčasné problémy a budúce výzvy

Dáša Židuliaková

Región Blízkeho východu a Severnej Afriky (MENA) je jedným z najzraniteľnejších regiónov voči dôsledkom klimatickej zmeny. Zohrieva sa a vysychá dvakrát rýchlejšie ako zvyšok sveta. To má za následok viaceré nepriaznivé prejavy zmeny klímy v podobe prírodných katastrof vrátane ničivého sucha, extrémnych horúčav, záplav a čoraz častejších piesočných búrok, čím sa problematika globálneho otepľovania dostáva do centra pozornosti ako nikdy predtým. Popredné medzinárodné organizácie vrátane Medzinárodného menového fondu (MMF), Svetovej banky (SB) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) upozorňujú na to, že extrémne javy súvisiace so zmenou klímy v regióne MENA budú čoraz závažnejšie a častejšie, čo predstavuje veľkú hrozbu pre rozvoj a prosperitu regiónu. Je pravdepodobné, že  MENA ako región s jednou z najvyšších mier chudoby a nerovnosti na svete a s obmedzenými rozpočtovými možnosťami na rozvoj adekvátnych plánov na zmiernenie klimatických šokov, bude čeliť vážnym sociálnym a hospodárskym dôsledkom zmeny klímy.  Medzi tie sa zaraďuje vysídľovanie, migrácia, politická nestabilita a konflikt o prírodné zdroje. Podľa štatistík Svetovej banky by sa do roku 2050 mohlo viac ako 216 miliónov ľudí na svete stať vnútornými klimatickými migrantmi vrátane miliónov ľudí ohrozených klimatickým vysídlením v regióne MENA. Na odvrátenie vznikajúcej krízy spojenej s klimatickou migráciou sú potrebné včasné a koordinované opatrenia v oblasti klímy a rozvoja. Globálny samit o zmene klímy COP27, ktorý sa tento rok koná v Egypte a následne v Spojených arabských emirátoch (SAE) v roku 2023, má potenciál upriamiť pozornosť na región MENA.  Ide najmä o výzvy, ktorým región čelí pri prechode na čistú energiu, ako aj otázku kompenzácií v oblasti klímy. Tie majú vyspelé krajiny platiť krajinám s menšími zdrojmi zasiahnutými dôsledkami klimatickej zmeny.

Long read v anglickom jazyku si môžete stiahnúť na tomto linku: Implications of climate change on the Middle East and North Africa region (MENA): Current pressures and future challenges