Iné

Spolu sme silnejší

Adapt Institute

S radosťou Vám predstavujeme výsledok spoločného úsilia Inštitútu strategických politík a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Ako možno viete, naše dve organizácie spolu doposiaľ na pravidelnej báze spolupracovali, čoho výsledkom bolo viacero spoločných projektov a iniciatív. Preto asi nie je žiadnym prekvapením, že sa dnes spoločne tešíme z vytvorenia novej organizácie Adapt Institute, ktorá je zavŕšením našej dlhoročnej spolupráce a zároveň pokračovateľom tradície oboch zakladajúcich organizácií. 

Adapt Institute si predsavzal pokračovať v šľapajách a zúročiť skúsenosti svojich predchodcov a čerpá z praxe realizácie množstva projektov v oblastiach ako hybridné hrozby, strategická komunikácia, spoločenská odolnosť, euroatlantické vzťahy či rozvoj obranných a bezpečnostných politík. 

Jedným z cieľov našej organizácie je kultivovanie slovenskej bezpečnostnej komunity odborným dialógom na medzisektorovej úrovni. Nechceme zabúdať ani na prípravu nastupujúcej generácie odborníčok a odborníkov či osvetu v oblasti kognitívnej bezpečnosti či problematike dezinformácií. Našou autorskou činnosťou si dávame za úlohu otvárať interdisciplinárne témy spojené s potrebou adaptácie na meniace sa strategické prostredie.

Veríme, že spolu sme silnejší a že spájanie má zmysel najmä v dnešnej dobe. Aj preto pod hlavičku Adapt Institute oficiálne spadá aj portál zameraný na kontrolu informačného priestoru Infosecurity.sk, ktorý je našou organizačnou jednotkou s právnou subjektivitou.

Dúfame, že našu činnosť budete sledovať aj naďalej, na našich sociálnych sieťach či webových stránkach. 

Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a priazeň!

Matej Kandrík

riaditeľ Adapt Institute