Komplexné výzvy a odolnosť Nevojenská bezpečnosť

Posilňovanie odolnosti českej, slovenskej a poľskej spoločnosti pred voľbami do Európskeho parlamentu 2024

Adapt Institute

Posledné roky so sebou priniesli hneď niekoľko krízových momentov, ktoré otriasli nielen svetovou politikou a ekonomikou, ale aj verejnou dôverou v medzinárodné organizácie, štátne inštitúcie a demokratické hodnoty. Negatívne dopady týchto kríz, od globálnej pandémie po ruskú agresiu voči Ukrajine, ešte umocnili nové vlny dezinformačných a konšpiračných teórií z dielne domácich i zahraničných aktérov. V spolupráci s Európskou úniou a českými a poľskými partnermi preto bude Adapt Institute v rokoch 2023 a 2024 pracovať na projekte „Posilňovanie odolnosti českej, slovenskej a poľskej spoločnosti pred voľbami do Európskeho parlamentu 2024“.

Projekt sa zameriava na zlepšovanie spoločenskej odolnosti voči vnútorným i vonkajším informačným hrozbám a posilnenie českého, slovenského a poľského informačného priestoru pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu. Aktivity projektu sa sústredia na širokú verejnosť, študentov a absolventov žurnalistiky, medzinárodných vzťahov a príbuzných odborov a predstaviteľov štátnych a európskych inštitúcií. Medzi hlavné ciele patrí zvyšovanie povedomia o hrozbe dezinformácií, propagandistických kampaní a zahraničného vplyvu, rozvíjanie schopnosti verejnosti spozorovať také snahy, hľadanie spôsobov, ako im čeliť, a rozširovanie mediálneho pokrytia informačných hrozieb a európskych volieb. K dosiahnutiu týchto cieľov budú prispievať workshopy na univerzitách, verejné debaty, komentáre v médiách, školenia pre zástupcov občianskej spoločnosti a médií a záverečný report s odporúčaniami pre verejných činiteľov. Všetky výstupy sú bližšie opísané v nasledujúcich odsekoch. 

WORKSHOPY NA UNIVERZITÁCH

Vo všetkých troch krajinách prebehne v rámci projektu séria vzdelávacích workshopov na vysokých školách pre študentov žurnalistiky, medzinárodných vzťahov a príbuzných odborov. Workshopy sa budú venovať najmä zvyšovaniu povedomia o nástrahách číhajúcich v informačnom prostredí, praktickým radám ako odhaliť dezinformácie a ako proti nim bojovať a zvyšovaniu informovanosti o blížiacich sa európskych voľbách.

VEREJNÉ DISKUSIE

Zvyšovanie povedomia o informačných hrozbách a voľbách do Európskeho parlamentu bude prebiehať i prostredníctvom diskusií v Česku, Poľsku a na Slovensku. 

MEDIÁLNE VÝSTUPY

Počas celého projektu budú analytici a analytičky Adaptu a partnerov prispievať k verejnej debate o spoločenskej odolnosti a hrozbách, ktorým čelia. A to napríklad prostredníctvom komentárov v médiách a vystúpení v podcastoch či televízii. 

ZÁVEREČNÝ EXPERTNÝ WORKSHOP

Vo finálnej fáze projektu sa v Prahe uskutoční špecializovaný workshop pre zástupcov médií a občianskej spoločnosti, ktorý zhodnotí stav odolnosti spoločnosti pred voľbami do Európskeho parlamentu. Diskusia prispeje k výmene informácií a k zdieľaniu osvedčených aj nových prostriedkov k posilňovaniu odolnosti spoločnosti. 

FINÁLNA SPRÁVA S ODPORÚČANIAMI

Na záver vypracuje projektový tím finálny report zhrňujúci výstupy projektu, hlavné zistenia a odporúčania pre stakeholderov a európske inštitúcie s návrhmi, ako čeliť zahraničnému vplyvu a ako budovať odolnosť spoločnosti, a to nielen v kontexte volieb do Európskeho parlamentu.


Projekt  „Posilňovanie odolnosti českej, slovenskej a poľskej spoločnosti pred voľbami do Európskeho parlamentu 2024“ podporila Európska únia. Podieľa sa na ňom celkovo päť partnerských organizácií z Česka, Slovenska a Poľska: Asociácia pre medzinárodné otázky (AMO, Česko); Karlova Univerzita (Česko); Študentská sekcia Medzinárodného politologického ústavu Masarykovej univerzity (IIPS, Česko); Adapt Institute (Slovensko); and EAST Center (Poľsko).

Novinky

Dezinformácie a demokracia – Boj o srdcia a mysle 2022

V priestoroch bratislavského Binaria sa 30. septembra uskutočnil už druhý ročník konferencie Dezinformácie a demokracia zameranej na celospoločenský boj proti dezinformáciám a výmenu skúseností v oblasti strategickej komunikácie. Organizuje ju…

Gruzínska vláda delegitimizuje protesty reklamou na Facebooku. Prezidentka zákon o „zahraničných agentoch“ vetovala

Začiatkom apríla 2024 Gruzínska túžba, vládnuca strana v Gruzínsku, presadila v parlamente kontroverzný zákon o „zahraničných agentoch“. Navrhovaná legislatíva bola schválená vo všetkých troch čítaniach a vyžaduje, aby sa mimovládne…

Čo si urobiť z nedávneho Putinovho personálneho kolotoča?

Existuje mnoho vysvetlení výmeny Sergeja Šojgua za Andreja Belousova na poste ruského ministra obrany a výmeny Nikolaja Patruševa za Šojgua na poste tajomníka Bezpečnostnej rady. Rozumieme však skutočne významu týchto…

Eurovoľby v ohrození populizmu a dezinformácií

Účasť slovenských voličov v doterajších (štyroch) eurovoľbách bola vždy najnižšia spomedzi všetkých členských štátov. Aktuálne prieskumy v tohtoročných voľbách predikujú silnejší záujem. Časť slovenského elektorátu je však mobilizovaná dezinformáciami a…