Iné

Otvárame prihlasovanie do vzdelávacieho programu Bezpečnostná akadémia 2022/2023

Adapt Institute

Adapt Institute v spolupráci s Bezpečnostným centrom Európske hodnoty prináša druhý ročník prakticky zameraného semestrálneho vzdelávacieho programu Bezpečnostná akadémia. Program je určený pre úzku skupinu vybraných študentiek a študentov či pre čerstvé absolventky a absolventov s aktívnym záujmom o bezpečnostnú, obrannú alebo zahraničnú politiku. V nadväznosti na úspešný pilotný ročník dostanú účastníci programu aj tento rok príležitosť osobne spoznať popredných slovenských bezpečnostných expertov a oboznámiť sa s praktickým chodom relevantných štátnych inštitúcií.

Nad druhým ročníkom Bezpečnostnej akadémie prevzal oficiálnu záštitu minister obrany Jaroslav Naď. 

Okrem série vzdelávacích webinárov so zástupcami inštitúcií štúdium zahŕňa aj osobný mentorský program pod vedením skúsených odborníčok a odborníkov a zapojenie sa do aktivít nadväzujúcej alumni skupiny. Účastníkom bude poskytnutá pomoc pri hľadaní stáže či profesionálneho uplatnenia. V programe je tiež naplánovaná študijná cesta do Bratislavy, kde účastníci navštívia vybrané inštitúcie a uvidia fungovanie štátnej správy a relevantných inštitúcií na vlastné oči. 

Hlavnými témami aktuálneho ročníka sú: 

 • slovenská obranná politika v kontexte súčasných výziev a vojny v priamom susedstve;
 • boj s hybridnými hrozbami a dezinformáciami;
 • strategická komunikácia;
 • priority slovenskej zahraničnej politiky a možnosti ich presadzovania;
 • fungovanie spravodajských služieb;
 • otázky kybernetickej bezpečnosti;
 • tvorba európskej politiky;
 • adaptácia ozbrojených síl SR;
 • bezpečnostný systém SR a mnohé ďalšie témy. 

Program pozostáva z nasledujúcich častí: 

Webináre na vybrané témy vedené odborníčkami a odborníkmi. Viac než päťnásť prakticky zameraných online seminárov s konkrétnymi témami z oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky. Webináre budú prebiehať štvrtky a piatky v poobedných hodinách v trvaní 60-90 minút. 

Študijná cesta do Bratislavy, kde účastníci navštívia vybrané relevantné bezpečnostné a zahranično-politické inštitúcie. Študijná cesta je predbežne naplánovaná na začiatok novembra 2022 v trvaní troch dní. Ubytovanie hradí organizátor. 

Mentorský program. Každému z účastníčok a účastníkov bude v súlade s ich odborným zameraním pridelená mentorka či mentor spomedzi skúsených odborníkov v danej oblasti. Účastníci pod vedením mentorky/mentora vypracujú analytickú esej na vybranú tému. Výstupy budú následne publikované a distribuované pod záštitou organizátora.

Asistencia s hľadaním stáže či pracovnej príležitosti. Účastníkom bude ponúknutá pomoc pri hľadaní uplatnenia v relevantných štátnych a medzinárodných inštitúciách podieľajúcich sa na priebehu Akadémie.

Absolventská skupina slúži pre zdieľanie ďalších príležitostí a udržiavanie kontaktu s absolventmi Akadémie.

Bezpečnostná akadémia potrvá od 13. októbra 2022 do 28. februára 2023.

Čo môžete získať z Bezpečnostnej akadémie?

 • Pohľad na praktické fungovanie nielen slovenských bezpečnostných inštitúcií.
 • Možnosť rozvíjať kariéru, znalosti a schopnosti v spolupráci so skúseným slovenským odborníkom na bezpečnostnú politiku.
 • Cenné skúsenosti a bezprostredné znalosti o súčasných bezpečnostných výzvach v medzinárodnom kontexte.
 • Zvýšenie šance na pracovné príležitosti v bezpečnostnom a obrannom sektore vďaka praktickému prehľadu a kontaktom.
 • Možnosť absolvovať stáž v niektorej zo slovenských bezpečnostných inštitúcií.
 • Prístup ku komunite absolventov a k slovenskej bezpečnostnej komunite.

Kto a ako sa môže prihlásiť? 

Program je vhodný pre slovenské študentky a študentov najmä magisterského stupňa a čerstvé absolventky a absolventov bezpečnostných štúdií, medzinárodných vzťahov, politológie, teritoriálnych štúdií, práva, ekonómie a podobných odborov so záujmom o bezpečnostnú problematiku. Účasť na programe je bezplatná. 

Prihlášky odosielajte e-mailom na akademia@adaptinstitute.org do piatku 23. septembra 2022. Súčasťou prihlášky je jeden PDF dokument obsahujúci štruktúrovaný životopis a odpoveď na otázku v rozsahu 400 až 600 slov, akej špecifickej téme v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky by ste sa chceli venovať v rámci analytickej eseje, prečo Vás práve táto téma zaujíma a prípadne akým témam ste sa venovali v minulosti. 

S vybranými záujemcami následne prebehnú online pohovory.

Štúdium BA mi dalo predovšetkým rozhľad, network a množstvo nových informácií o sektore obrany, pričom tieto poznatky sa dajú vynikajúco využiť pri neskoršom výbere zamestnania v sektore. Najviac ma však zaujala téma mojej analytickej eseje, pri ktorej bola prvotriedna spolupráca s mentorom obrovským plusom a osobným prínosom.

Samuel, 2021/2022

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Projekt je realizovaný v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta v Bratislave. Za obsah vzdelávacieho programu je výlučne zodpovedný realizátor projektu Adapt Institute.

Novinky

NATO hľadá spôsoby ako využiť vesmír pre bezpečnosť a obranu na zemi

Koncom apríla tohto roku sa konalo vôbec prvé kozmické sympózium NATO na tému „Odstrašenie, obrana a odolnosť vo vesmírnom prostredí“. Vo francúzskom Toulouse sa stretli tvorcovia politík, vesmírni experti, zástupcovia krajín…

Mapovanie maďarského vplyvu na Slovensku a v Českej republike

V dnešnom svete čelíme viacerým paralelným a súčasným krízam, či už v oblasti klimatickej krízy, ekonomiky alebo bezpečnosti. Čoraz dôležitejšie je zamerať analytické zdroje a energiu na monitorovanie a hodnotenie…

S drakom na krku: ako (ne)čeliť rastúcej čínskej konkurencii v autopriemysle?

Pripravované zvýšenie ciel EÚ na vybrané čínske elektromobily systematicky nepomôže európskemu autopriemyslu a dokonca mu môže spôsobiť aj značné škody. Oveľa väčší prínos by prinieslo zvyšovanie konkurencieschopnosti zároveň s odolnosťou. V posledných rokoch…