Komplexné výzvy a odolnosť

Nevojenská bezpečnosť je dnes vysoko dynamickou sa sa stále expandujúcou zložkou
strategického prostredia. Naše analýzy pokrývajú široké spektrum tém od hybridného
ovplyvňovania, terorizmus, energetickú bezpečnosť, cyber či nové technológie. Našou
ambíciou je ponúkať celospoločenský prístup a špecifické riešenia pre budovanie
komplexnej odolnosti.