Infosecurity.sk je projekt zameraný na kontrolu informačného priestoru s ohľadom na dezinformácie a bezpečnosť na sociálnych sieťach, ktorý stojí v opozícii proti aktivitám dezinformačných aktérov. Cieľom je odhaľovanie a vyvracanie nebezpečného a nepravdivého obsahu, ozdravovanie informačného priestoru a budovanie povedomia o dôležitých celospoločenských témach.

Verejný diskurz a politické kampane sa do veľkej miery presunuli do netransparentného kyberpriestoru a na sociálne siete. Dezinformátori, politici a extrémisti sa pred zákonom, či verejným tlakom skrývajú za rúšku virtuálnej anonymity tak, ako by si to v reálnom svete nikdy dovoliť nemohli.

Svojou činnosťou erodujú piliere liberálnej demokracie, šíria nenávisť a rozdeľujú spoločnosť. Portál vznikol ako odpoveď na novú situáciu v rýchlo sa meniacom informačnom prostredí. Ak sa tradičný, či nový hráč, zvnútra krajiny, alebo zo zahraničia zameria na to, aby cez skreslené alebo falošné informácie rozdeľoval a poháňal vlastné vojenské, politické či obchodné ambície, jedná sa o narušenie informačnej integrity a bezpečnostnú hrozbu pre spoločenstvo.

Cieľom projektu Infosecurity.sk je vybudovanie malej, finančne autonómnej špecializovanej redakcie a analtického centra, ktoré bude komunikovať zložité témy zrozumiteľným jazykom. Redakcia nechce byť závislá od komerčnej reklamy, nakoľko tá je postavená na nelegitímnom zbere súkromných užívateľských dát. Zvolili sme si preto model, ktorý už na Slovensku, ale aj v zahraničí funguje dobre a zároveň ponúka najvyšší stupeň transparentnosti a nezávislosti – podpora priamo od čitateľov.

Obsah aj napriek tomu nie je zamknutý, pretože Infosecurity.sk považujeme za dôležitú službu verejnosti.