Adapt Institute pokračuje v organizovaní úspešne etablovanej konferencie Spoločne o bezpečnosti a obrane, ktorú po prvýkrát v roku 2016 predstavil Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Hlavným cieľom dvojdňového pracovného stretnutia slovenskej bezpečnostnej a obrannej komunity je diskusia o kľúčových témach týkajúcich sa posilňovania bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky, ktorá prispeje k vytvoreniu širokého, celospoločenského konsenzu v oblasti priorít pre bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky. Už od pilotného ročníka sa konferencia teší veľkému záujmu, či už zo strany predstaviteľov štátnej správy, mimovládneho sektora či akademickej obce alebo médií. Túto skutočnosť potvrdzuje aj účasť vysokých štátnych predstaviteľov, vrátane predsedu a členov vlády, ale aj poslancov parlamentu na danom podujatí.

Posledný ročník