Ambíciou projektu Adapt Euro-Atlantic je podnietiť a viesť širokú odbornú diskusiu o slovenskej obrannej a bezpečnostnej politike. Projekt cieli nielen na odbornú verejnosť či predstaviteľov štátnej správy, no rovnako sa usiluje o upriamenie pozornosti širokej verejnosti na aktuálne trendy a výzvy, ktoré súčasné bezpečnostné prostredie prináša. Súčasťou projektu je pravidelné publikovanie krátkych štúdií pojednávajúcich o rozličných naliehavých témach. Aby boli výstupy v podobe štúdií uchopiteľné a zrozumiteľné i pre laickú verejnosť, sú nasledované webinármi za účasti odborníkov na danú problematiku. Adapt Euro-Atlantic v dlhodobom horizonte prispeje k informovanému formovaniu názorov a postojov odbornej i širokej verejnosti v oblasti bezpečnostnej politiky, a to s dôrazom na ukotvenie Slovenskej republiky v štruktúrach Európskej Únie a Severoatlantickej aliancie.